Search

साथी मैले बुझे तिमीलाई साथी

साथी मैले बुझे तिमीलाई साथी ।
साथी मैले बुझे तिमीलाई साथी ।
तर तिमीले मलाई बुझेको रहेछौ,दियोको बाती ।
तर तिमीले मलाई बुझेको रहेछौ,दियोको बाती ।

जसरी तिम्रो हरेक आवश्यकता र
चाहनामा बलि रहु, साथ दिई रहु ।
जसरी तिम्रो हरेक आवश्यकता र
चाहनामा बलि रहु, साथ दिई रहु ।
तिम्रो त्यो सामिप्यतामा मैले बुझेको थिए
निश्चल  साथीत्वको भावना ।
तिम्रो त्यो सामिप्यतामा मैले बुझेको थिए
निश्चल  साथीत्वको भावना ।
तिम्रो त्यो मृदु भाषी बोलीमा मैले बुझेको थिए,सच्चा साथी ।
तिम्रो त्यो मृदु भाषी बोलीमा मैले बुझेको थिए,सच्चा साथी ।
तर समयको कालखण्डमा मैले बुझे तिमीलाई,
तिमी त रहेछौ मात्र परिवर्तनशिल् समय जस्तो ।
तर समयको कालखण्डमा मैले बुझे तिमीलाई,
तिमी त रहेछौ मात्र परिवर्तनशिल् समय जस्तो ।
हामी मानव संसारको प्राणी हौ,
परिवर्तनशिल् समयमा तिमीले पनि
मैले जसरी बुझ्न अनि चिन्तन गर्न बाध्य
हुने छौ ।
हामी मानव संसारको प्राणी हौ,
परिवर्तनशिल् समयमा तिमीले पनि
मैले जसरी बुझ्न अनि चिन्तन गर्न बाध्य
हुने छौ ।
यहि नै तिम्रो दस्तुर हो भने मैले भन्नु केहि छैन |
यहि नै तिम्रो दस्तुर हो भने मैले भन्नु केहि छैन ।
साथी मैले बुझे तिमीलाई साथी,
तर तिमीले मलाई बुझेको रहेछौ
दियोको बाती ।
लेखक:
दिपक  थापा मगर
सुईन्डन
Share Button

Leave a Comment