Search

हङ्ग कङ्ग नेपाली मन्च यू केको वार्षिक भेतघाट 2017 सम्पन्न!

Hong Kong Nepali Munch UK 2017
नेपाली मन्च यू केले यस् बर्षको वार्षिक भेटघाट अल्डर्शत स्थित अंपायर बाँकेत्तिङ्ग हल मा सफलताको साथमा रमाइलो बातावरणमा रातिको १२ बजे सम्म नाची नाची खुशी भएका थिए। गएका बर्ष जस्तै यस बर्ष पनि साथीभाईसँग भेट गर्नको लागि कति साथीहरु टाढा टाढा बाट पनि आउनु भएको थियो भने कतिलाई थाहा नभएको गुनासो दिनु भएको थियो यो शायद हाम्रो प्रचार प्रसारको कमी... Read More